Naujienos

 Į naujienų sąrašą

2015 m. lapkričio 05 d.

Nuo 2015 m. lapkričio 13 d. įvedama daugkartinė turistinė viza (Multiple entry tourist visa - METV). Viza leidžia į šalį įvažiuoti norimą kiekį kartų pusės metų bėgyje ir kiekvieno įvažiavimo metu būti šalyje ne ilgiau kaip 60 dienų. Vizos kaina - 140 eurų. Įsigaliojus šios kategorijos vizai dvikartinės ir trikartinės vizos nebebus išduodamos. Vienkartinė viza lieka galioti.

Kreipiantis dėl turistinės daugkartinės vizos reikia pateikti šiuos dokumentus:

1) Galiojantį pasą (galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 6 mėn. nuo įvažiavimo į šalį dienos)
2) Paso kopiją (puslapio su nuotrauka)
3) Leidimo laikinai/nuolat gyventi Lietuvoje kopiją (ne Lietuvos piliečiams)
4) Užpildytą prašymo formą (pildoma lietuvių arba anglų kalba)
5) Banko patvirtintą kvitą apie sumokėtą mokestį už vizą
6) 1 spalvotą nuotrauką (darytą ne seniau kaip prieš 6 mėn., 4,5 cm x 3,5 cm)
7) Išpirkto lėktuvo bilieto kopiją (su grįžimu atgal arba išvykimu į kitą šalį, bent pirmam įvažiavimui į šalį)
8) Viešbučio rezervacijos kopiją (bent pirmam įvažiavimui)
9) Patvirtinimą iš banko, kad sąskaitoje yra bent 5000 EUR lėšų